Формуємо пріоритети та цінності у дитини

Формуємо пріоритети та цінності у дитини

Є цінності, яких треба навчати дітей, щоб вони стали дорослими, які вміють приймати власні рішення та комфортно співіснувати в соціальному середовищі:

Чесність. Демонструйте власний приклад та постійно наголошуйте на важливості відвертості та правдивості у всіх ситуаціях.

Толерантність. Підтримуйте відкрите та пошановувальне ставлення до інших людей, щоб дитина бачила та вчилася поважати різні погляди, культури та способи життя.

Повага.   Вчіть дитину не кричати, поважати старших та дотримуватися правил.

Відповідальність. Поставте перед дитиною конкретні завдання та очікуйте, щоб вона виконувала їх вчасно та свідомо, надихаючи її відповідальним ставленням до обов'язків.

Доброта. Розповідайте про важливість та радощі ділитися та допомагати іншим.

Характер. Створюйте сприятливу атмосферу довіри, підтримки і взаєморозуміння для розвитку моральних цінностей та характеру вашої дитини.

Самооцінка.  Підкреслюйте та підтримуйте її/його досягнення та здібності, навчайте вмінню самостійно приймати рішення та вірити у свої сили

Співпраця. Створюйте умови для спільних проектів та командних завдань, показуючи важливість взаємодії та співпраці.

Співпереживання. Поясніть дитині важливість розуміння почуттів і потреб інших людей та демонструйте звернення уваги та підтримку до інших.

Вміння  вислухати  та  бути  почутим.