Офіційні правила проведення акції "Іменинник"

Офіційні правила проведення акції

«Іменинник»

(далі за текстом – «Правила»)

 

Цими Офіційними правилами (далі — Правила) акції «Іменинник» (далі — Акція) визначають порядок та умови її проведення. Участь в Акції безоплатна. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, її не можна використовувати в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне й беззастережне прийняття учасником усіх умов Правил та будь-яких змін до них.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Акція» – рекламна акція «Іменинник», спрямована на формування інтересу, споживчого попиту та залучення нових користувачів до програми лояльності  «Я люблю Офіс Центр». Акція має на меті просування та рекламування товарів, що реалізуються Організатором.

1.2. «Територія проведення Акції» – територія на якій діють умови Акції. Акція проводиться у всіх роздрібних магазинах мережі «Офіс Центр» для клієнтів, які є учасниками програми лояльності «Я люблю Офіс Центр».

1.3. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції», або «Період проведення Акції» – строк (період часу) протягом якого проводиться Акція, за два дні до Дня народження, у День народження та два дні після Дня народження Учасника.

1.4. «Організатор та/або Виконавець» – Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРВЕТ», місцезнаходження: Україна, 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вулиця Подільська, буд. 93.

1.5. «Учасник(и) Акції» – дієздатна фізична особа (громадянин України, іноземний громадянин та особа без громадянства), якій на момент участі в Акції виповнилося не менше 18 (вісімнадцяти) років та виконала необхідні умови для участі в Акції. Акція діє виключно для учасників Програми лояльності «Я люблю Офіс Центр» – здійснили реєстрацію за допомогою  Мобільного додатку Офіс Центр або мають пластикову бонусну картку.

Організатор має право усунути будь-кого з Учасників у разі виникнення сумнівів щодо сумлінного виконання таким Учасником цих Правил або встановлення факту умисного їх порушення.

1.6. «Користувач Програми лояльності «Я люблю Офіс Центр» – дієздатна фізична особа, якій виповнилося не менше  18 (вісімнадцяти) років та яка користується Програми лояльності «Я люблю Офіс Центр».

1.7. «Мобільний додаток» – (віртуальна картка) — програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях, що засвідчує факт участі у Програмі.

1.8. «Подарунок» – знижка 20% від вартості Товарів. Термін дії знижки 5 (п’ять) календарних днів: 2 (два) календарних дні до Дня народження, в День народження, два (два) календарних дні після Дня народження Користувача. Знижка може бути надана 1 (один) раз протягом календарного року.

1.9. Організатор має право змінити умови, Територію та Строки проведення Акції, шляхом розміщення (опублікування) оновленої версії Правил на Сайті Акції. Вказані зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на Сайті Акції, якщо інше не буде визначено безпосередньо Правилами.

2. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ

2.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно виконати наступні умови:

– надати відомості про дату свого народження, шляхом заповнення особистого профілю Користувача у мобільному додатку «Офіс Центр» або анкети учасника Програми лояльності (на касі магазину), при цьому дата народження повинна бути заповнена  Користувачем не пізніше, ніж за 4 календарні дні до його дня народження;

– вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках.

2.2. Повідомлення про отримання Подарунку (знижки) буде відправлено Учаснику у Мобільному додатку. Знижка застосовується автоматично при здійсненні Учасником покупки у мережі магазинів «Офіс Центр».

2.3. Термін діє знижки 5 календарних днів. Умови та деталі по використанню Подарунку зазначаються у пп. 1.8. Кількість покупок/чеків у період дії Акції необмежена.

2.4. У Акції не приймають участь папір офісний, оргтехніка, меблі, товари побутової хімії.

2.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отриманням Учасником Подарунку. Невиконання будь-якої умови, передбаченої  Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Подарунок. Учасник має право відмовитися від отримання чи використання Подарунку.

2.6. Організатор своїм рішенням має право відмовити Учаснику Акції в наданні Подарунку Акції у випадку виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, використання заборонених програмних засобів та інших порушень. Організатор своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та фальсифікації на власний розсуд.

 3. ОБМЕЖЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ

3.1. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів зв’язку, послуги інтернет провайдерів, в тому числі, але не обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку та/або інтернет-провайдерів, внаслідок яких Учасник Акції не був повідомлений або були несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунку.

3.2. Організатор Акції не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на отримання Подарунку. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.

3.3. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю отримати Подарунок або за нездатність Учасника скористатися Подарунком не з вини Організатора Акції.

3.4. Отримання Подарунку допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Подарунку. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Подарунку, де Подарунок або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Заміна Подарунку, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

3.5. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Подарунок  особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.

3.6. Подарунком (знижкою) можна скористатись лише один раз, при цьому знижка не сумується з іншими акціями та пропозиціями Організатора. Якщо надання Послуги не відбулося з вини Учасника Акції, знижка анулюється та не може бути використана Учасником Акції при замовленні наступної  Послуги.

3.7. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.

3.8. Організатор, а також залучені ним треті особи, не несуть відповідальності за будь-які технічні збої в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли з обставин незалежних від Організатора.

4. ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1.  Своєю участю в Акції Учасники з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

4.2. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику Акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

4.3. Всі питання пов’язані з обробкою персональних даних  Користувачів (в тому числі, але не виключно мета, підстави, порядок обробки та процедура відкликання згоди на обробку персональних даних) регулюються Положенням про конфіденційність, що розміщено на Сайті Акції та у Мобільному  додатку.

4.4. Організатор не несе відповідальності за порушення Правил та/або за ненадання Подарунку та/або неможливості використання наданого Подарунку у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

4.5. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації

4.6. Інформування Учасників про Правила здійснюється шляхом розміщення Правил на Сайті Акції. Додаткова інформацію, яка може з’явитися пізніше, може здійснюватися за допомогою розміщення, рекламних матеріалів у різні способи: анонсування Правил на радіо, в мережі інтернет та соціальних мережах, в друкованих рекламних матеріалах, в засобах зовнішньої реклами, email-розсилки Користувачам Програми лояльності «Я люблю Офіс Центр», Push-повідомлення у Мобільному додатку, Viber чи SMS-повідомлення та за допомогою інших інтернет-медіа.

4.7. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Правилами Акції.

 

Редакція діє з 16.01.2024 року.